Sprzęt sieciowy

Most sieciowy

Most sieciowy jest to urządzenie, które pozwala na filtrowanie sygnałów w obrębie sieci, dzięki temu sieci połączone za pomocą mogą korzystać w różnorodnych fizycznych i logicznych protokołów. Mosty działają najczęściej w drugiej warstwie OSI. Mosty umożliwiają w zależności od adresu odbiorcy określenie optymalnej drogi przesyłu danych oraz określić gdzie dane te zostaną przesłane.

Mówimy o dwóch rodzajach mostów sieciowych:

Mostach transparentnych – nazywane są również przeźroczystymi lub inteligentnymi, wykorzystuje się je przede wszystkim w budowie sieci wewnętrznych. Tego rodzaju mosty zaraz po podłączeniu do sieci rozpoczynają naukę i tworzenie mapy tej sieci. Następnie umożliwiają szybszy przesył informacji wybierając najbardziej optymalne ścieżki przesyłu. Jeśli, któraś ulegnie uszkodzeniu budowany jest nowy system takiej ścieżki.

Mostach realizujące trasowanie źródłowe – ten rodzaj mostów występuje w przypadku sieci Token Ring. Zadaniem takiego mostu jest również przesył danych po najbardziej optymalnej ścieżce, tym razem jednak to nie mostek wybiera tą ścieżkę, ale odczytuje ją z informacji zawartej w pakietach.